* * * ความรู้ทั่วไป* * *

+ แนวปฏิบัติการใช้สิทธิอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน

* * * ความรู้วิชาการ* * *

+ CPG ทีม PTC     

+ CPG โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

+ CPG ห้องคลอด

+ CPG อุบัติเหต-ฉุกเฉิน

+ คลินิก NAPHA

+ แนวทางปฎิบัติห้องผ่าตัด

* * * นวัตกรรม/CQI* * *

+ นวดเท้า

+ โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบบูรณาการ

+ การพัฒนา จาก “สายใยเราสู่สายใยรัก”

+ เข้มเข้าไว้ ปลอดภัยทั้งแม่และลูก

+ Mobile แลกไข่ แลก Pepsmear

+ การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

 

<<โรงพยาบาลไชโย>>