วันจันทร์/ วันอังคาร / วันพุธ / วันพฤหัส / วันศุกร์

วันจันทร

เวลา
แผนกที่ตรวจ หมายเหตุ
08.00 น.- 12.00 (เช้า)
ตรวจโรคทั่วไป / บริการนวดแผนไทย

- อุบัติเหตุ -  ฉุกเฉิน
บริการตลอด 24  ชั่วโมง

  คลินิกฝากครรภ์
  ทันตกรรม
  คลินิกจิตเวช
12.00 น. -13.00 น.
บริการตรวจรักษาอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

13.00 น. -16.00 น. (บ่าย)

ตรวจโรคทั่วไป/ บริการนวดแผนไทย
  คลินิกฝากครรภ์
  ทันตกรรม
  บำบัดสารเสพติด,เลิกบุหรี่/เลิกสุรา

วันจันทร์/ วันอังคาร / วันพุธ / วันพฤหัส / วันศุกร์

วันอังคาร

 เวลา แผนกที่ตรวจ หมายเหตุ
08.00 น.- 12.00 น.(เช้า)
ตรวจโรคทั่วไป / บริการนวดแผนไทย

- อุบัติเหตุ -  ฉุกเฉิน
บริการตลอด 24  ชั่วโมง

  ทันตกรรม
  คลินิกโรคเบาหวาน
12.00 น. - 13.00 น.
บริการตรวจรักษาอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
13.00.น - 16.00 น. (บ่าย)
ตรวจโรคทั่วไป/ บริการนวดแผนไทย
  ทันตกรรม
  บำบัดสารเสพติด,เลิกบุหรี่/เลิกสุรา  

วันจันทร์/ วันอังคาร / วันพุธ / วันพฤหัส / วันศุกร์

วันพุธ

  เวลา แผนกที่ตรวจ หมายเหตุ
08.00 น.- 12.00 น. (เช้า)
ตรวจโรคทั่วไป / บริการนวดแผนไทย

- อุบัติเหตุ -  ฉุกเฉิน
บริการตลอด 24  ชั่วโมง

  ทันตกรรม
  คลินิกโรคเบาหวาน
  คลินิกเด็ก ( พุธที่ 2 , 4 )
12.00 น. -13.00 น.
บริการตรวจรักษาอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
13.00 น. -16.00 น. (บ่าย)
ตรวจโรคทั่วไป/ บริการนวดแผนไทย
  ทันตกรรม
  บำบัดสารเสพติด,เลิกบุหรี่/เลิกสุรา  

วันจันทร์/ วันอังคาร / วันพุธ / วันพฤหัส / วันศุกร์

วันพฤหัส

เวลา แผนกที่ตรวจ หมายเหตุ
08.00 น.- 12.00. น. (เช้า)
ตรวจโรคทั่วไป / บริการนวดแผนไทย

- อุบัติเหตุ -  ฉุกเฉิน
บริการตลอด 24  ชั่วโมง

  ทันตกรรม
  คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
  คลินิกวางแผนครอบครัว

12.00 น. -13.00 น.

บริการตรวจรักษาอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
13.00 น. -16.00 น. (บ่าย)
ตรวจโรคทั่วไป/ บริการนวดแผนไทย
  ทันตกรรม
  บำบัดสารเสพติด,เลิกบุหรี่/เลิกสุรา  

วันจันทร์/ วันอังคาร / วันพุธ / วันพฤหัส / วันศุกร์

วันศุกร์

  เวลา แผนกที่ตรวจ หมายเหตุ
08.00 น.- 12.00 น. (เช้า)
ตรวจโรคทั่วไป / บริการนวดแผนไทย

- อุบัติเหตุ -  ฉุกเฉิน
บริการตลอด 24  ชั่วโมง

  ทันตกรรม
  คลินิกโรคหอบหืด
12.00 น. -13.00 น
บริการตรวจรักษาอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

13.00 น. -16.00 น. (บ่าย)

ตรวจโรคทั่วไป/ บริการนวดแผนไทย
  บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนทุกวัน 
จันทร์ , พุธ , ศุกร์
  บำบัดสารเสพติด,เลิกบุหรี่/เลิกสุรา

 

 

<<โรงพยาบาลไชโย>>