การใช้งาน Disk Cleanup สำหรับลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจาก ฮาร์ดดิสก์สำหรับ

Windows XP

 
 

1. คลิกที่ Start > Program > Accessories > System Tools > Disk Cleanup

 
 
 
 

2. เลือกไดร์ฟที่ต้องการทำ Disk Cleanup แล้วคลิก OK

 
 
 
 

3. คลิกเครื่องหมายถูกไฟล์ที่ต้องการลบ แล้วคลิก OK

 
 
 
 

4. ยืนยันการลบคลิก Yes

 
 
 
  ทำอย่างนี้ในทุก ๆ ไดร์ฟที่ต้องการลบ

 

กลับหน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์