เรียกใช้โปรแกรม Disk Defragmenter โดยการกดเลือกที่ Start Menu เลือกที่ Programs และเลือก Accessories เลือกที่ System Tools และเลือก Disk Defragmenter ตามรูปตัวอย่าง

เพื่อเรียกใช้โปรแกรม Defrag

เลือกที่ Drive ที่ต้องการทำ Defrag
เมื่อกด ปุ่ม Defragment จะได้ผลดังภาพ
เมื่อระบบทำงานเสร็จจะมีข้อความขึ้นให้กด close ดังรูป
ซึ่งอาจจะใช้เวลาพอสมควรขึ้นอยู่กับข้อมูลของไฟล์ นานๆทำสักครั้งก็พอ ไม่ต้องทำบ่อยนัก ถ้าฮาร์ดดิสก์ที่ต้องมีการทำงานที่หนักมากๆ โดยส่วนตัวแนะนำว่า ถ้าไม่มีการลงโปรแกรมต่าง ๆ บ่อยนัก ก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ แต่ถ้าหากรู้สึกว่าฮาร์ดดิสก์ทำงานช้าลงไป ก็ลองทำดูสักครั้ง
การเรียกใช้โปรแกรม Disk Defragmenter