<<โรงพยาบาลไชโย>>
 
 
* วิสัยทัศน์ * “โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง”

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการอบรมโครงการ
-การอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ (Stemi) โดยชุมชน วันที่ 28 มี.ค.60
-นำเสนอ MCI &Basic Disaster 60 วันที่ 29 มี.ค.60
-ศึกษาผลของการดูแลเท้าโดยการแช่เท้าด้วยน้ำเกลือสมุนไพรและการนวดเท้า ต่อ อาการชาเท้า ในผู้ป่วยDM neuropathy โรงพยาบาลไชโย
 
ประการรับสมัครงาน
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ 19 ธ.ค. 2560
 
 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

-แผนจัดซื้อเวชภํณฑ์ (ยา) ปี2561
-แผนจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม ปี2561
-แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป ปี2561
-แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปี2561
-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "เครื่องปรับอากาศ Inverter" ปี2561

-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "เครื่องปรับอากาศ" ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค.2561

-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ inverter ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ.2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบ Inverter) ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ.2561

1.Tor เครื่องปรับอากาศ
2.ประกาศจังหวัดอ่างทอง
3.เอกสารประกวดราคา4 2561
4.ราคากลางเครื่องปรับอากาศ มค 61

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ ประกาศ ณ วันที่ 8 มี.ค.2561

-ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ ประกาศ ณ วันที่ 21 มี.ค.2561
-ขอความอนุเคราะห์ยืนข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย.2561
-ประชาพิจาร(ร่าง) คุณลักษระเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค.2561 (New)
 
 

 

 

โรงพยาบาลไชโย 80 หมู่ 5 ตำบลไชโย อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง   14140
โทรศัพท์   035 – 610791 – 4     โทรสาร  035-61 0790 E-mail chaiyo10782@gmail.com